„Helen Mertl“ von Lydia Vycitalova

„Helen Mertl“ von Lydia Vycitalova

Bilder und Make-Up: Lydia Vycitalova L.Y.die

Mode Designer: Helen Mertl

Haare: Martina Malarova

Assistentz: Ivana Palanova

Models: Eva Stefanik & Nika Miklikova

 

 

IMG_0050_v2

IMG_0072-2_v2

IMG_0090_v2

IMG_0179

IMG_0243_v2

IMG_0306

IMG_0507_v2

IMG_0551

IMG_0651_v2

IMG_9857

IMG_9909

IMG_9935